Automatyka

Firma  EMPIRIA specjalizuje się w integracji systemów sterowania.


Oferujemy:

- programowanie sterowników, wizualizacji, parametryzację urządzeń
- rozruchy obiektów,
- pomoc przy relokacji maszyn,
- modyfikacje systemów sterowania,

- serwis systemów automatyki.

EMPIRIA Interacja Systemów


Zakres usług:

PROJEKTOWANIE ELEKTRYKI
I MONTAŻ
Realizację projektu rozpoczynamy od analizy inwestycji, zaprojektowania sterowania, doboru urządzeń automatyki i aparatury kontrolno-pomiarowej.

W ten sposób powstaje projekt elektryczny, który jest podstawą kolejnych prac, to jest montażu elektryki, jak i tworzenia programu sterowania.

Kolejny etap to prefabrykacja szaf, przygotowanie urządzeń zanim zostaną przewiezione do klienta. Skraca to czas uruchomienia maszyny na obiekcie do niezbędnego minimum.
 
PROGRAMOWANIE  STEROWNIKÓW PLC
Zdecydowana większość maszyn, procesów jest obecnie sterowana przy pomocy sterowników swobodnie programowalnych. Większość naszych realizacji stworzyliśmy na bazie sterowników z rodziny Siemens SIMATIC S7.
Znaczna część instalacji pracuje z wykorzystaniem sieci przemysłowych, tutaj najczęściej sięgamy po PROFIBUS DP lub PROFINET.

Równolegle w ofercie mamy szkolenia w zakresie obsługi, programowania i diagnostyki tych sterowników.

TWORZENIE WIZUALIZACJI
Wizualizacja obiektu pozwala na obserwowanie, kontrolę i sterowanie procesem lub maszyną. Operator ma wgląd i wpływ na przebieg procesu, może wybierać jego parametry i dobierać receptury.

Wizualizację dostosowujemy do wymagań klienta proponując rozwiązania pracujące na bazie paneli operatorskich lub komputerów PC.

Środowiskiem programistycznym jest WinCC, WinCC Flexible (firmy Siemens) lub InTouch (firmy Wonderware).

SZKOLENIA
Projekt kończy się szkoleniem w zakresie pracy z uruchomionym obiektem.
 
SERWIS
Gwarantujemy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

 • Jednoosobowe stanowiska szkoleniowe

  Standardem szkoleń EMPIRIA jest oferta jednoosobowych stanowisk szkoleniowych.
  Uważamy, że tylko takie rozwiązanie zapewnia komfortową i efektywną pracę.

 • Przydatne materiały szkoleniowe

  W czasie szkolenia kursant/ka otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych, które pozostaje jego/jej własnością.
  Dokumentacja może być wykorzystywana w trakcie późniejszej pracy.

 • Indywidualne podejście do kursanta

  Indywidualne podejście jest możliwe dzięki niewielkim grupom, w których przeprowadzane jest szkolenie. Pozwala to prowadzącemu szkolenie na dostosowanie się do tempa pracy osoby biorącej udział w szkoleniu.

 • Szkolenia w siedzibie firmy klienta

  Cechą szkoleń jest miejsce ich przeprowadzania -
  - siedziba firmy Klienta. Dzięki temu Państwa zakład odnosi szereg korzyści -
  - znaczne zmniejszenie kosztów, a przede wszystkim pracownicy biorący udział w kursie cały czas są potencjalnie dostępni dla pracodawcy.

 • Forma
  zajęć praktycznych

  Szkolenie ma formę zajęć praktycznych. Kładziemy nacisk przede wszystkim na przećwiczenie zagadnień, z którymi spotykacie się Państwo na co dzień w swojej praktyce przemysłowej.


 • Obiektywizm

  Dzięki temu, że nie jesteśmy przedstawicielem handlowym producenta sterowników, potrafimy obiektywnie przedstawić i porównać oferowane rozwiązania.