Wyjątkowe szkolenia

 • w siedzibie firmy Klienta
  Cechą wyróżniającą tę ofertę szkoleniową jest miejsce przeprowadzania szkoleń - w siedzibie firmy Klienta. Dzięki temu zakład pracy nie traci kontaktu z pracownikiem przez czas trwania szkolenia.

 • jednoosobowe stanowiska szkoleniowe
  Inną cechą jest odbywanie szkolenia przez kursanta przy jednoosobowych stanowiskach szkoleniowych. Każdy z uczestników otrzymuje do dyspozycji komputer oraz sterownik wraz z niezbędnym oprogramowaniem i oprzyrządowaniem. Uważamy, że tylko takie warunki szkoleniowe pozwalają na pełną i samodzielną pracę.

 • wyjątkowe materiały szkoleniowe
  W czasie szkolenia kursant otrzymuje również komplet materiałów szkoleniowych, które zawierają zarówno wyświetlane slajdy - co pozwala śledzić tok szkolenia, jak i bogaty komentarz do omawianych pojęć i zagadnień. Materiały szkoleniowe pozostają własnością kursanta.

 • zajęcia praktyczne
  Szkolenia prowadzone są jako zajęcia praktyczne. Oznacza to, że kładziemy nacisk zwłaszcza na praktyczne przećwiczenie zagadnień, z którymi spotykacie się Państwo na co dzień w swojej praktyce przemysłowej. Tematyka została tak dobrana aby odpowiadać na problemy, z jakimi spotykają się w praktyce użytkownicy sterowników Siemens SIMATIC.

 • indywidualne podejście
  Kolejną cechą, która wyróżnia ofertę firmy EMPIRIA jest indywidualne podejście do kursanta. Realizujemy to dzięki niewielkim grupom, w których przeprowadzane jest szkolenie. Dzięki temu osoba prowadząca szkolenie jest w stanie dostosować się do tempa pracy kursanta, dzięki czemu jego przyrost wiedzy i komfort pracy jest optymalny.

 • obiektywizm
  Dzięki temu, że nie jesteśmy przedstawicielem handlowym firmy Siemens, przy czym jesteśmy aktywnym użytkownikiem sprzętu między innymi tej firmy - jesteśmy w stanie omawiać w sposób obiektywny rozwiązania oferowane przez tego producenta.

 • kadra szkoleniowa
  Jedną z najmocniejszych stron szkoleń prowadzonych przez firmę EMPIRIA jest kadra szkoleniowa będąca gwarantem profesjonalizmu.

 • Jednoosobowe stanowiska szkoleniowe

  Standardem szkoleń EMPIRIA jest oferta jednoosobowych stanowisk szkoleniowych.
  Uważamy, że tylko takie rozwiązanie zapewnia komfortową i efektywną pracę.

 • Przydatne materiały szkoleniowe

  W czasie szkolenia kursant/ka otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych, które pozostaje jego/jej własnością.
  Dokumentacja może być wykorzystywana w trakcie późniejszej pracy.

 • Indywidualne podejście do kursanta

  Indywidualne podejście jest możliwe dzięki niewielkim grupom, w których przeprowadzane jest szkolenie. Pozwala to prowadzącemu szkolenie na dostosowanie się do tempa pracy osoby biorącej udział w szkoleniu.

 • Szkolenia w siedzibie firmy klienta

  Cechą szkoleń jest miejsce ich przeprowadzania -
  - siedziba firmy Klienta. Dzięki temu Państwa zakład odnosi szereg korzyści -
  - znaczne zmniejszenie kosztów, a przede wszystkim pracownicy biorący udział w kursie cały czas są potencjalnie dostępni dla pracodawcy.

 • Forma
  zajęć praktycznych

  Szkolenie ma formę zajęć praktycznych. Kładziemy nacisk przede wszystkim na przećwiczenie zagadnień, z którymi spotykacie się Państwo na co dzień w swojej praktyce przemysłowej.


 • Obiektywizm

  Dzięki temu, że nie jesteśmy przedstawicielem handlowym producenta sterowników, potrafimy obiektywnie przedstawić i porównać oferowane rozwiązania.